Truyền thông quốc tế: Park Hang-seo là huyền thoại của tuyển Việt Nam