Xuân Trường lý giải nguyên nhân 'Dành cả thanh xuân để trụ hạng'