Jose Mourinho: "Còn một vài cầu thủ tôi không muốn có vẫn ở M.U"