Trận đấu hấp dẫn EURO 2016 - Tin tức, hình ảnh trận đấu hấp dẫn