Top 10 tiền đạo cánh đắt giá nhất: Saka sau 1 người