"Thực tế, U23 Malaysia đã chơi tấn công tốt hơn U23 Việt Nam"