Thái Lan hạ đẹp Trung Quốc, Indonesia đón thêm tin buồn từ FIFA