Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực