Sự thật về những gì Ten Hag đã làm cho Garnacho và Mainoo