So sánh với Van Dijk, Henry chỉ trích hậu vệ Barca