Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần