Real tham gia cuộc đua chiêu mộ hiện tượng Leverkusen