Quang Hải lên tiếng, sắp cùng Hoàng Đức xuất ngoại?