Paul Merson: "Nếu Man United vô địch giải đấu trong 5 năm tới..."