Palmer lập poker, Chelsea hủy diệt Everton với một set tennis