Nico Williams - Mục tiêu chuyển nhượng của Tottenham và Liverpool