Nguyễn Filip trao lời nhắn gửi đến chủ nhân QBV Việt Nam