Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN