Nagelsmann dùng công nghệ để cải thiện hàng thủ tuyển Đức