Nagelsmann biến tuyển Đức thành một 'Stuttgart mở rộng'