"Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"