Mount cần tận dụng bước ngoặt Eriksen để cứu vãn chính mình