Mikel Arteta: 'Raya và Gabriel lần sau đừng làm vậy nữa'