"Leo và cậu ấy càng chơi nhiều cùng nhau, ĐT Argentina càng được lợi"