Man City duyệt chi 25 triệu bảng cho 'ngọc quý' 18 tuổi