Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea