Liverpool sẵn sàng "xé hợp đồng" của sao trẻ La Liga