Huyền thoại chỉ ra nguyên nhân khiến tuyển Đức thất bại