Hủy diệt Liverpool, "hàng thải" West Ham khẳng định đẳng cấp