HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết