HLV Philippe Troussier: Tôi không lựa chọn cầu thủ dựa trên tên tuổi