HLV Park xác nhận dẫn dắt Thái Lan; Huỳnh Như báo tin cực xấu