HLV Coventry ca ngợi cầu thủ tạo nên sự khác biệt cho M.U