Hình ảnh cảm động ngày cha của Diaz được phóng thích