Havertz và Jorginho đang trở thành điểm tựa cho tham vọng của Arsenal