Harry Maguire: "Chúng tôi để họ lội ngược dòng quá dễ dàng"