Harry Kane chuẩn bị phá kỷ lục bán áo ở Bayern Munich