Hạ sát Atletico, người thừa Chelsea xuất sắc không thể tả