Georgina "đốt mắt" người hâm mộ trong kỳ nghỉ cùng Ronaldo