Gary Lineker không thay đổi quan điểm về đội vô địch