Garth Crooks: "Rashford sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nếu..."