FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League