Dùng đặc sản hạ West Ham, Leverkusen bất bại trận thứ 42 mùa này