Đức thua vì quá tệ, đừng đổ thừa cho lời nguyền nhà vô địch