Declan Rice là không thể thay thế với đội tuyển Anh