De La Fuente: "Trong phòng thay đồ, chúng tôi như thể thua cuộc"