Chuyển nhượng 22/04: Cú hích De Jong, M.U xác định tân binh mùa hè