Chuyện hậu trường giờ mới kể của dàn hot girl 'Nóng cùng World Cup'