Chuyên gia cảnh báo Iraq: "Đừng bị đánh lừa vì chiến thắng trước Indo"