Chuyền dài 100%, thắng 9 pha tay đôi: Người hùng thầm lặng Liverpool